TẦM NHÌN

– Trở thành một Công ty mạnh về thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực dược phẩm,..
– Hệ thống phân phối sản phẩm chuyên nghiệp.
– Chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu phòng và điều trị bệnh của cộng đồng.
– Sản phẩm có chất lượng cao, hiệu quả và giá thành hợp lý.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển con người và cơ hội thăng tiến.
– Đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên có chuyên môn giỏi, nhiệt tình và trách nhiệm.

SỨ MỆNH

Firap luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong ban lãnh đạo và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất bằng cách:
Xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối và kinh doanh

ĐỊNH HƯỚNG  PHÁT TRIỂN

Phát triển bền vững dựa trên không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ